องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๒๙-๐๐๑ สายโนนประดู่ ? โกรกตาพลู หมู่ที่ ๑ บ้านโนนประดู่ ตำบลพะงาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยว่า ๑๕,๐๕๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหาร [ 24 เม.ย. 2567 ]25
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]26
3 รายงานสรุปผลการขออนุญาตใช้รถยนต์กู้ชีพ ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]90
4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]24
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 30 ต.ค. 2566 ]66
6 รายงานสรุปผลการขออนุญาตใช้รถยนต์กู้ชีพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]54
7 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]45
8 รายงานผลการตรวจสอบตามคำร้องของ นายยงยุทธ จันทร์สูงเนิน [ 13 ต.ค. 2566 ]22
9 รายงานผลการตรวจสอบตามคำร้องของ นางสาวสุวิมล นิฤมล [ 12 ต.ค. 2566 ]25
10 รายงานผลการตรวจสอบคราบสีเหลืองของน้ำประปาบริเวณฝายบ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.ย. 2566 ]22
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 22 ส.ค. 2566 ]51
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 11 ส.ค. 2566 ]54
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ก.ค. 2566 ]72
14 รายงานสรุปผลการขออนุญาตใช้บริการรถยนต์กู้ชีพ ระหว่างเดือนเมษายน2566 - เดือนมิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]36
15 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ระหว่างเดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]52
16 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ [ 19 มิ.ย. 2566 ]44
17 ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 16 มิ.ย. 2566 ]56
18 รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเค็มไหลลงสู่นาข้าว บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 12 มิ.ย. 2566 ]23
19 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริหารประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]70
20 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]45
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7