องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
  ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนเรื่องได้รับควา...[วันที่ 2024-02-12][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 10]
 
  ผลการดำเนินการลงพื้นที่ RE-X-RAY ตามโครงการถังขยะเ...[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 18]
 
  เข้าร่วมถวายเพลพระสงฆ์ตามโครงการหมู่บ้านศีล 5 ของอ...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 6]
 
  เข้าร่วมตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในกิจกรรมงานวันครู ป...[วันที่ 2024-01-29][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีให...[วันที่ 2024-01-11][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี2567[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมมอบแพมเพิส สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง...[วันที่ 2023-12-28][ผู้อ่าน 10]
 
  พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้าน...[วันที่ 2023-11-13][ผู้อ่าน 28]
 
  พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยฯ คนพิการ...[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 3]
 
  รายงานผลการตรวจสอบคราบสีเหลืองของน้ำประปาบริเวณฝาย...[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการฝึกอบรมการเผชิญเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 2]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7