องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]134
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]164
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 12 ม.ค. 2564 ]172
4 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]200
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 14 พ.ย. 2563 ]167
6 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]140
7 สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]204
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]189
9 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 16 ต.ค. 2562 ]179
10 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]213
11 รายงานผลการทบทวนภารกิจและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]202
12 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 1 ก.ค. 2562 ]146
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 ม.ค. 2562 ]175
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 16 ม.ค. 2562 ]173
15 สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 ม.ค. 2562 ]161
16 ประชาสัมพันธ์เรื่องมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 25 ธ.ค. 2561 ]175
17 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]186
18 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด ได้รับเรื่องร้องเรียนการฮั๊วประมูล จาก หจก.ธนกฤตค้าวัสดุก่อสร้าง และ เรื่องร้องเรียนการยื่นซองที่ไม่เป็นธรรม ของการประกวดราคาจ้าง ของ หจก.สหะชัยชุมแพพาณิชย์ [ 22 พ.ค. 2558 ]224