องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริหารประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]21
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]1
3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ระหว่างเดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]9
4 รายงานสรุปผลการขออนุญาตใช้บริการรถยนต์กู้ชีพ ระหว่างเดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]4
5 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดประจำปีการศึกษา 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]14
6 การประชุมแผนงานสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด วันที่ 27กุมภาพันธ์ 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]7
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลอื่น [ 13 มี.ค. 2566 ]13
8 องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บริษัท พลังงานไทย จำกัด 15 กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]8
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]8
10 รายงานสรุปผลการขออนุญาตใช้บริการรถยนต์กู้ชีพ ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]6
11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]8
12 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 ต.ค. 2565 ]11
13 รายงานสรุปผลการขออนุญาตใช้บริการรถยนต์กู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]9
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 6 มิ.ย. 2565 ]133
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง [ 17 พ.ค. 2565 ]123
16 รายงานผลกาสรลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]118
17 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]114
18 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]112
19 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. [ 3 ส.ค. 2564 ]117
20 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง [ 3 ส.ค. 2564 ]157
 
หน้า 1|2|3|4|5|6