องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้นพร้อ...[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้นพร้อ...[วันที่ 2023-02-14][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ...[วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 32]
 
  ซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุหมู่[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 65[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพั...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 185]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ...[วันที่ 2022-01-07][ผู้อ่าน 25]
 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2564[วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 136]
 
  ลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 124]
 
  เครื่องเล่นออกกำลังกาย สำหรับกิจกรรมนันทนาการ[วันที่ 2021-02-22][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำ(ร่าง)แ...[วันที่ 2020-12-30][ผู้อ่าน 402]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6