องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]11
2 ขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน งบประมาณ 2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]46
3 ความพึงพอใจต่อการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]46
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]173
5 ขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]166
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]128
7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]122
8 รายงานความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]183