องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
ความรู้ภายนอกองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 12.ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ [ 1 ก.ค. 2562 ]136
2 คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ-6 [ 1 ก.ค. 2562 ]98
3 คู่มือการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ-5 [ 1 ก.ค. 2562 ]93
4 คู่มือการเดินทางไปราชการ [ 1 ก.ค. 2562 ]153
5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครู [ 1 ก.ค. 2562 ]129
6 คู่มือการเดินทางไปราชการ [ 1 ก.ค. 2562 ]81