องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
องค์ความรู้ประเด็นที่ 1
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด [ 1 ก.ค. 2562 ]104
2 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 1 ก.ค. 2562 ]144
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๒ [ 1 ก.ค. 2562 ]94
4 เกร็ดความรู้ห่างไกล-สตง. [ 1 ก.ค. 2562 ]155
5 รู้แล้วบอกต่อ-บอกต่อเท่าที่รู้ [ 1 ก.ค. 2562 ]99
6 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด [ 1 ก.ค. 2562 ]138