องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
องค์ความรู้ประเด็นที่ 2
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขึ้นทะเบี่ยนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ [ 1 ก.ค. 2562 ]146
2 คู่มือการใช้งาน-word-2007 [ 1 ก.ค. 2562 ]100
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 1 ก.ค. 2562 ]124
4 การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ [ 1 ก.ค. 2562 ]141
5 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี [ 1 ก.ค. 2562 ]148
6 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ก.ค. 2562 ]112
7 คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 ก.ค. 2562 ]104